Cổng thông tin điện tử
 • Nguyễn Thị Vân Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0906029188
  • Email:
   nguyenvanhong10@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng là Thạc sĩ Văn học Việt Nam, hiện đang làm nghiên cứu sinh ngành Văn học Việt Nam. Đồng chí từng đạt danh hiệu GVDG toàn quốc và tham gia viết 05 đầu sách tham khảo cho học sinh.

   - Phụ trách chung - Công tác Đảng - Công tác Chuyên môn - DTHT

   - Nhân sự, thi đua, tài chính, tuyển sinh.

   - Thi GVDG - HS giỏi - CLB

   - Phụ trách: Tổ Xã hội - Tổ Hành chính

 • Nông Thúy Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912474714
  • Email:
   nongthuyhoa73@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách cơ sở vật chất - Thiết bị đồ dùng dạy học - Y tế - Chữ thập đỏ - TDTT.

   - Công tác chủ nhiệm - Giáo dục đạo đức - Công tác phổ cập - Thư viện.

   - Công tác Đoàn - Đội.

   - Dạy Tin - Học nghề.

   - Phụ trách tổ Tự nhiên và tổ Ngoại ngữ - VTM