• Ngô Thị Kiều Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914378005
  • Email:
   linhntk.hk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách chung - Công tác Đảng - Công tác Chuyên môn - DTHT

   - Nhân sự, thi đua, tài chính, tuyển sinh.

   - Thi GVDG - HS giỏi - CLB

   - Phụ trách: Tổ Tự nhiên - Tổ Hành chính

 • Nguyễn Ngọc Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982792709
  • Email:
   nguyenngochantq@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách cơ sở vật chất - Thiết bị đồ dùng dạy học - Y tế - Chữ thập đỏ - TDTT.

   - Công tác chủ nhiệm - Giáo dục đạo đức - Công tác phổ cập - Thư viện.

   - Công tác Đoàn - Đội.

   - Dạy Tin - Học nghề.

   - Phụ trách tổ Xã hội và tổ Ngoại ngữ - VTM