Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Kiều Linh
Hiệu trưởng Ngô Thị Kiều Linh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Cao học
Điện thoại 0914378005
Email linhntk.hk@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Phụ trách chung - Công tác Đảng - Công tác Chuyên môn - DTHT

- Nhân sự, thi đua, tài chính, tuyển sinh.

- Thi GVDG - HS giỏi - CLB

- Phụ trách: Tổ Tự nhiên - Tổ Hành chính