• Lê Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn - Nhóm trưởng văn khối 8 - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935135599
 • Lê Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công Đoàn - Nhóm trưởng Công nghệ - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0932210584
 • Trần Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn - Khối trưởng chủ nhiệm - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986938686