• Nguyễn Thị Hiền C
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ Tự Nhiên - Nhóm trưởng Toán khối 9 - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972201125
 • Phạm Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi Đoàn - Nhóm trưởng Toán khối 8 - Giáo viên
  • Điện thoại:
   0936386158
  • Email:
   phamhieuleloi1@gmail.com
 • Phan Hoài Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Tự nhiên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0942805889
 • Nguyễn Bích Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912668885
  • Email:
   bichsinh1994@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   nnquan2712@gmail.com
 • Dương Minh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944802993
  • Email:
   ngocduong.hus@gmail.com
 • Vũ Thị Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Hóa, Sinh, ĐỊa - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0974735445
  • Email:
   khanhleloi260786@gmail.com
 • Đỗ Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Vật lí - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0943793356
  • Email:
   linhdtt1289@gmail.com
 • Lê Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công Đoàn - Nhóm trưởng Công nghệ - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0932210584
 • Vũ Thị Phương Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986097658
 • Nguyễn Tuyết Mai B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Toán khối 7 - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973359068
 • Phạm Hồng Điệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01273331894