• Nguyễn Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ - VTM - Nhóm trưởng Tiếng Anh khối 6,7
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912206187
 • Bùi Lê Phương Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Tiếng Anh khối 8,9 - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01672955842
  • Email:
   lephuonghabui@gmail.com
 • Vũ Thị Ngọc Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổng phụ trách
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972511292
 • Nguyễn Ly Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913177632
 • Nguyễn Thị Hiền A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí hội đồng - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984305798
  • Email:
   hiennguyen2921984436@gmail.com
 • Phạm Thế Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Thể dục - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916015716