• Nghiêm Bảo Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi Đoàn - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01677820465
  • Email:
   binh_nguyen_1208@yahoo.com
 • Phạm Thị Hương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Xã hội - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987078791
  • Email:
   rualeloi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi Đoàn - Nhóm trưởng Lịch sử - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978686487
  • Email:
   leerain.hn.vn@gmail.com
 • Trần Thu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Văn khối 6, GDCD - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982284821
  • Email:
   giangtt.leloi.hk@gmail.com
 • Lê Thu Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Văn khối 7 - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988008882
  • Email:
   autumnle8810@gmail.com
 • Đỗ Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng Văn khối 9 - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0902021969
 • Lê Thị Minh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn - Nhóm trưởng văn khối 8 - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935135599
 • Trần Quang Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH Công đoàn - Khối trưởng chủ nhiệm - Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986938686