• Vũ Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Hành chính - Văn phòng - Bác sĩ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0961133788
  • Email:
   thanhhuyenleloi88@gmail.com
 • Đỗ Thị Tuyết Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904989589
 • Vũ Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0989093981
  • Email:
   havt.leloi.hk@gmail.com
 • Hà Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0997140168
 • Phan Hữu Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giám thị
  • Điện thoại:
   0904827817