STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 V/v tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 07/08/2021
2 Chỉ thị của ban TVTU về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 03/08/2021
3 V/v thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố 03/08/2021
4 KH thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để phòng, chống dịch COVID-19 24/07/2021
5 V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh 07/07/2021
6 Quy chế thi ( Điều 14 ) 10/06/2021
7 Quy chế thi ( Điều 54 ) 10/06/2021
8 Mẫu tờ khai y tế 10/06/2021
9 CV 1968.BGD DS máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi 10/06/2021
10 KH đảm bảo y tế cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi CT song ngữ tiếng Pháp THCS, thi TN THPT 2021 quận Hoàn Kiếm 10/06/2021
11 Tăng cường đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 10/06/2021
12 Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 10/06/2021
13 Tờ trình về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 02/06/2021
14 V/v công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 02/06/2021
15 Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 01/06/2021
16 Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố 31/05/2021
17 Tăng cường công tác lãnh đạo ,chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 27/05/2021
18 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở HĐND-UBND quận 27/05/2021
19 Công điện khẩn quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn TP HN 27/05/2021
20 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 19/05/2021