STT Tên tài liệu Tác giả Ngày tải lên Tải về
1 Quy chế thi ( Điều 14 ) 10/06/2021
2 Quy chế thi ( Điều 54 ) 10/06/2021
3 Mẫu tờ khai y tế 10/06/2021
4 CV 1968.BGD DS máy tính bỏ túi được phép mang vào phòng thi 10/06/2021
5 KH đảm bảo y tế cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi CT song ngữ tiếng Pháp THCS, thi TN THPT 2021 quận Hoàn Kiếm 10/06/2021
6 Tăng cường đảm bảo công tác y tế phục vụ kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 10/06/2021
7 Hướng dẫn liên ngành về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 10/06/2021
8 Tờ trình về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp 02/06/2021
9 V/v công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 02/06/2021
10 Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022 01/06/2021
11 Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố 31/05/2021
12 Tăng cường công tác lãnh đạo ,chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 27/05/2021
13 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở HĐND-UBND quận 27/05/2021
14 Công điện khẩn quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn TP HN 27/05/2021
15 Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 19/05/2021
16 Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 16/05/2021
17 KH tăng cường đôn đốc kiểm tra, xử lý giải quyết vi phạm về TTATGT, TT đô thị, TT XD, VSMT, ATTP và dịch bệnh 2021 16/05/2021
18 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, xử lý giải quyết vi phạm về TTATGT, TT đô thị, TT XD, VSMT, ATTP và dịch bệnh 2021 16/05/2021
19 V/v tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 16/05/2021
20 Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020 - 2025 16/05/2021