STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Thực đơn học sinh bán trú tuần 4 26/09/2022
2 Thực đơn học sinh bán trú tuần 3 26/09/2022
3 Lịch tuần 4 26/09/2022
4 Thực đơn học sinh bán trú tuần 1 26/09/2022
5 Lịch tuần 2 26/09/2022
6 Lịch tuần 3 26/09/2022
7 Lịch tuần 1 26/09/2022
8 Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung vào Trường THCS Lê Lợi năm học 2022-2023 20/07/2022
9 QUYẾT ĐỊNH: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 09/07/2022
10 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 16/06/2022
11 Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THCS Lê Lợi năm học 2022-2023 16/06/2022
12 Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường THCS Lê Lợi, năm học 2021 – 2022 16/06/2022
13 Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường THCS Lê Lợi, năm học 2022 - 2023 16/06/2022
14 Thông báo Cam kết chất lượng giáo dục phổ thông Năm học 2022 - 2023 16/06/2022
15 V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2022 05/04/2022
16 V/v hướng dẫn triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 05/04/2022
17 Kế hoạch hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội 05/04/2022
18 BẢN CAM KẾT Thực hiện nghiêm túc các quy định những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trong trường học 07/02/2022
19 HƯỚNG DẪN Đón học sinh đi học trở lại sau giai đoạn nghỉ Tết 2022 phòng, chống dịch bệnh Covid-19 07/02/2022
20 Lịch kiểm tra học kì I năm học 2021-2022 10/12/2021