Lượt xem: 99

Chỉ thị của ban TVTU về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19


Thông tin tài liệu

Chỉ thị của ban TVTU về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19