Trường THCS Lê Lợi đoán đoàn thầy, trò học sinh Hàn Quốc