Trường THCS Lê Lợi tổ chức Đại hội Liên đội - Đại hội Chi đội năm học 2019-2020