Miễn học phí cấp học THCS cần thực hiện có lộ trình

Miễn học phí cho học sinh tới cấp trung học cơ sở là chính sách tốt nhưng cũng sẽ làm tăng chi ngân sách, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn hiện nay. Vì vậy việc miễn học phí cấp học THCS cần xem xét và thực hiện có lộ trình.