Cổng thông tin điện tử
 05/05/18  Tin tức  60
Ngày 10/3 cô giáo Nguyễn Thị Thu Hồng đã hoàn thành xuất sắc giờ dạy GVDG cấp Thành phố môn Lịch sử tại trường THCS Ngô Sĩ Liên.
 04/05/18  Tin tức  37
Các bài giảng E-learning của tổ Tự nhiên, tổ Xã hội và tổ Văn thể mỹ được các giáo viên tham gia đầu tư công phu cả về kĩ thuật và nội dung chuyên môn
 03/05/18  Tin tức  46
Ngày 27/12 đã diễn ra hội thi GCVD cấp Quận với sự tham gia của các cô giáo: Nguyễn Thị Thu Hồng - môn lịch sử, cô giáo Phạm Thị Hương Thảo - môn Ngữ văn và cô Giáo Trần Thu Giang - môn GDCD.
 03/05/18  Tin tức  45
Hội thi Kỹ thuật giỏi cấp trường gồm 6 nội dung: Kĩ thuật điện, làm hoa, vẽ kĩ thuật, trồng trọt, may thêu và nấu ăn. Các em học sinh tham gia hào ứng và đạt kết quả cao.